Nou decret ITE 65/2015 a Catalunya

Casino Manresa

Casino Manresa. Pintura realitzada per Ernest Descals Munt.

La nova  normativa de les inspeccions tècniques dels edificis ITE  –Decret 67/2015– va entrar en vigor el passat 27 de maig de 2015.

La nova regulació deroga i substitueix la normativa anterior:

  • D.187/2010 sobre la Inspecció tècnica dels edificis
  • D. 206/1992 del Llibre de l’Edifici

El Decret regula el foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE) i el Llibre de l’edifici, que substitueix l’anterior normativa de 2010.

El nou decret permetrà:

  • Dotar els propietaris d’edificis d’uns informes tècnics sobre l’estat de l’immoble que permetran ajudar a planificar revisions tècniques, a adoptar acords i provisions de fons per a les obres de rehabilitació.
  • Evitar possibles defectes de l’edifici en un futur, emetent recomanacions per al correcte manteniment i conservació.
  • Només en casos molt extrems, quan hi hagi un risc real per a la seguretat de les persones, denegar el certificat d’aptitud, d’acord amb la nova tipologia de deficiències que estableix el decret.

Entre d’altres, la nova normativa regula el manual de l’habitatge, que proporciona al propietari i al llogater informació detallada sobre l’estat de l’immoble per planificar les revisions i evitar possibles deficiències de futur.

També estableix que s’ha de posar en coneixement de la Generalitat el contingut de totes les inspeccions que es realitzin.

Inspeccions Tècniques de l’Edifici: la norma estableix quin ha de ser el contingut de l’Informe de la ITE, els terminis en què s’ha de passar, la qualificació de les deficiències i els òrgans competents per atorgar els certificat d’aptitud de l’edifici, que són l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat i les administracions locals que hagin aprovat programes o ordenances locals referent al tema.

Terminis per passar la ITE: en funció de l’antiguitat i la tipologia de l’edifici.

Antiguitat edifici plurifamiliar                    Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960                                         Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971                                         Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971                                           L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els anteriors a 1951 ja haurien d’haver passat la inspecció tècnica.

Antiguitat edifici unifamiliar                        Termini per passar inspecció ITE

Anteriors a 1900                                           Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930                                         Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950                                         Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960                                         Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975                                         Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975                                           L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 metres o més de la via pública o finques veïnes queden exclosos de l’obligació. Aquells edificis unifamiliars que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també en queden exclosos fins que caduqui la cèdula d’habitabilitat vigent.

Vista del centre de Lleida

Vista del centre de Lleida

Tipologia de deficiències

El decret vigent fins ara només podia qualificar l’edifici amb deficiències “greus” o “lleus”. La nova regulació introdueix fins a 4 nivells per possibilitar un major detall.

–       Molt greus. Les deficiències que pel seu abast representen un perill imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i que requereixen una intervenció immediata

–       Greus. Les que per la seva incidència representen un risc imminent per a l’estabilitat o seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les persones i que requereixen l’adopció de mesures cautelars.

–       Importants. Les que malgrat no representar un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la salubritat i funcionalitat i fan necessària una intervenció correctora.

–       Lleus. Les que fan necessari realitzar treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar l’agreujament o l’aparició de noves deficiències.

Certificat d’aptitud de l’edifici i vigència

–       De 10 anys si l’edifici no presenta deficiències o si són lleus.

–       De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han realitzat les obres de reparació.

–       De 3 anys, amb caràcter cautelar si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s’han realitzat les obres de reparació.

–       Es denegarà el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns.

Programa de Rehabilitació

Un cop obtingut el certificat d’aptitud de l’edifici, els propietaris hauran d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la seva execució. La reparació de les deficiències es podran afrontar en diferents fases atenent la seva gravetat. El programa de rehabilitació haurà de comptar amb la supervisió d’un tècnic qualificat.

 

A continuació us deixo un video per qui vulgui ampliar informació.

 

 

En resum, una nova normativa per resoldre un vell problema que és la manca de manteniment dels edificis. El tractament de les deficiències i els terminis d’execució  semblen ara més realistes, m’atreviria a dir fins i tot que des del punt de vista exclusivament tècnic la normativa ha millorat. Malauradament manca dotació pressupòstària per engegar d’una vegada la rehabilitació en aquest país. Mentrestant, bellesa, vellesa i decadènia conformen el paissatge urbà de moltes parts dels nostres centres històrics. Molt per fer.

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s